Výzva k podání nabídkyVýzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu - „Poskytování právních služeb pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada“.

Zpráva o hodnocení nabídek a oznámení výběru nejvhodnější nabídky (.zip, 489kB)

Rámcová smlouva (.pdf, 280kB)

V souladu s ustanovením § 27 a § 31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vnitřního předpisu Dobrovolného svazku obcí jezera Milada o veřejných zakázkách ze dne 2. 2. 2017 (dále jen „vnitřní předpis“), Vás tímto, vyzývám k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování právních služeb pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada“.

1. Identifikační údaje veřejného zadavatele:
subjekt: Dobrovolný svazek obcí jezera Milada
sídlo: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí n/L
IČO: 75072483
Zastoupeno: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou a předsedkyní správní rady DSOJM
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: člen správní rady nebo tajemník DSOJM
Telefon: +420 475 271 697
Pracovníci poskytující informace ve věcech veřejné zakázky: Mgr. Jan Husák, vedoucí oddělení koncepcí, Odboru strategického rozvoje
Telefon: +420 475 271 253
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. Informace o předmětu veřejné zakázky
Název veřejné zakázky: „Poskytování právních služeb pro Dobrovolný svazek obcí jezera Milada“
Předpokládaná hodnota: 454 520,- Kč bez DPH (částka je maximální a nepřekročitelná)
Druh veřejné zakázky: služby
Výsledek výběrového řízení:
Předpokládané uzavření smlouvy: uzavření rámcové smlouvy: březen 2018
Režim veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu
Přípustnost variantnosti nabídky: Ne

Dokumenty ke stažení (.zip, 926kB)

Здесь новые шаблоны для dle