Projekty

Milada – pořízení veřejných ohnišť s dřevěným mobiliářem

Datum zahájení projektu: 19. 5. 2021
Datum ukončení projektu: 19. 5. 2022
Celkové náklady na projekt od Nadace ČEZ: 128 336 Kč (100 %)

Z nadačního příspěvku byly pořízeny ohniště s dřevěným mobiliářem a cedulemi s provozním řádem. Celkem se jedná o dvě ohniště s mobiliářem, jedno ohniště se nachází u hlavní pláže a druhé ohniště u pláže mezi Trmicemi a Roudníky.

Díky realizaci tohoto projektu vznikla u jezera Milada další dvě místa pro návštěvníky, kteří využívají toto jezero pro své volnočasové aktivity.

 

Milada – bezpečně a bez bloudění

Datum zahájení projektu: 19. 2. 2016
Datum ukončení projektu: 17. 2. 2017
Celkové náklady na projekt od Nadace ČEZ: 300 000 Kč (100%)

Z nadačního příspěvku byly pořízeny přístřešky, rozcestníky, kilometrovníky, informační tabule, propagační předměty a organizace slavnostního otevření vyznačených stezek s programem zaměřeným na osvětu v oblasti bezpečnosti a orientace v území jezera Milada.

Došlo ke zlepšení orientace obyvatel regionu využívající oblast jezera Milada pro své volnočasové aktivity a také k usnadnění a urychlení orientace záchranářských složek při případných zásazích na místě.

Studentský workshop – Oživme Miladu

Datum zahájení projektu: 29. 6. 2019
Datum ukončení projektu: 7. 7. 2019
Celkové náklady na projekt od Nadace ČEZ: 200 000 Kč (100 %)

Z nadačního příspěvku studenti Fakulty stavební ČVUT Praha vytvořili převlékárny, stinná místa, odpočívadla, lehátka a dokonce i knihobudku.

Mnozí návštěvníci jezera Milada začali tato místa využívat téměř ihned ještě před zatlučením posledního hřebíku. Své představy mohli studenti z jižních Čech, Prahy, Ústeckého i Pardubického kraje realizovat díky Nadaci ČEZ, Dobrovolnému svazku obcí jezera Milada a Palivovému kombinátu Ústí, s. p.

Milada – jezero pro všechny lidi

Datum zahájení projektu: 2. 9. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Celkové náklady na projekt od Nadace ČEZ: 100 000 Kč (100 %)

Z nadačního příspěvku bylo pořízeno moderování a ozvučení akce Ukončení sezóny 2015, výroba kulisy s vílou Miladou a výroba kulisy zvířátka, kostým pro vílu Miladu, banner s textem: „Vítáme Vás na jezeře Milada“, drobné odměny pro účastníky soutěží, organizace akce Ukončení sezóny 2015 včetně živé „víly“, výtvarná a literární soutěž pro MŠ, ZŠ a SŠ – organizace a svezení jachtou jako odměnu pro účastníky soutěže a zajištění chemických toalet navíc oproti standardnímu počtu v době konání akce.

Během akcí, které byly díky Nadaci ČEZ podpořeny, se jezero Milada dostalo do podvědomí širší veřejnosti, došlo k zapojení mnoha obyvatel regionu do dění kolem rozvoje potenciálu této oblasti a byla započata tradice volnočasových aktivit.