Návštěvní řádNávštěvní řád

Návštěvní řád

Video - Návštěvní řád území jezera Milada

Vjezd na území Jezera Milada

Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada

  • vjezd na území jezera Milada (dále také „JM“) je omezen dopravními značkami B11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo vozidel s povolenkou PKÚ, s. p.“
  • o vydání povolenky k vjezdu na území JM (dále také „povolenka“) mohou Palivový kombinát Ústí, s. p. (dále jen „PKÚ“) žádat fyzické a právnické osoby.
  • na území JM mohou vjíždět bez povolenky vozidla integrovaného záchranného systému.

Druhy povolenek

PKÚ vydává tři druhy povolenek k vjezdu do území JM - časová povolenka se zeleným nebo žlutým pruhem a krátkodobá povolenka s červeným pruhem.
Povolení k vjezdu na základě oprávněné žádosti vyřizuje vlastník území, tedy státní podnik Palivový kombinát Ústí, ve lhůtě 5-10 pracovních dní!

Здесь новые шаблоны для dle