Aktuality

Oznámení pro veřejnost

Dne 20. 3. 2017, od 8 do 15 hodin, bude v lokalitě jezera Milada probíhat výcvik policistů.  Při výcviku bude využita technika složek IZS, včetně člunů.
Prosíme veřejnost, aby byla ohleduplná k případným dočasným omezením v pohybu v místech konání výcviku a respektovala aktuální požadavky integrovaného záchranného systému ve vztahu k zachování bezpečnosti všech zúčastněných stran.

Děkujeme.

Výzva 2017

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v letní sezóně 2017.

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada na základě dohody o spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v letní sezóně 2017 o předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Číst dál: Výzva 2017

Hodnocení výzev 2017

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v letní sezóně 2017.

Dne 21. 3. 2017 mezi 10. a 11. hodinou proběhlo v sídle PKÚ, s. p. 1. kolo hodnocení přihlášených zájemců do zveřejněné výzvy za přítomnosti zástupců PKÚ, s. p. a DSOJM.

  • do výzvy se nepřihlásil žádný uchazeč o poskytování komplexní nabídky služeb a aktivit na vybraných ucelených územích jezera Milada
  • jako poskytovatelé občerstvení se přihlásilo 5 uchazečů (z toho 3 uchazeči žádali nejen o občerstvení, ale také o další služby, a to půjčování či prodej plážového vybavení – lehátek, slunečníků, nafukovacích hraček do vody, plážového oblečení, šlapadel,…)
  • ti, co nedostatečně specifikovali rozsah, dobu pronájmu, umístění stánku a další údaje budou osloveni o doplnění emailem či poštou
  • v následujících dnech proběhne další hodnocení formou osobních rozhovorů s uchazeči, se kterými je třeba osobně řešit jejich doručené nabídky; následně budou podepsány smlouvy s jasnými podmínkami