Výzva 2017Výzva 2017

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v letní sezóně 2017.

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada na základě dohody o spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát Ústí, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu, si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v letní sezóně 2017 o předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Služby a aktivity, které by návštěvníci jistě uvítali

 • občerstvení – teplé a studené nápoje, zmrzlina, palačinky, grilované pokrmy, langoše
 • bezmotorové vodní sporty – jachting, windsurfing, paddleboarding, kánoe, šlapadla, veslování, SUP, vodní vlek
 • sporty na souši – např. discgolf, pétanque, ruské kuželky, šipky, plážový volejbal, líný tenis, hookbruč, velké člověče nezlob se, velké šachy, Mölkky, workoutové hřiště
 • půjčovna kol + hlídané „parkoviště“ kol a servis
 • půjčovna slunečníků a lehátek + převlékací kabinky
 • stylové přírodní zázemí (zákoutí) pro rodinné pikniky
 • ·nafukovací atrakce, tobogány
 • workshopy studentů – sport, přírodověda, pedagogika, umění
 • umělecká sympózia, hudební produkce v malém rozsahu
 • geocaching
 • příměstský tábor, provozování tábořiště, přírodovědné kroužky
 • potápěči, školička plavání
 • paragliding

Základní podmínky nabídky

 • Písemné nabídky musí být doručeny na adresu: Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Velká Hradební 8, 401 00, Ústí nad Labem, nejpozději v termínudo 15. 3. 2017. Nabídky budou následně vyhodnoceny stanovenou komisí složenou se zástupců DSOJM a PKÚ, s. p. a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.jezeromilada.cz. Hodnocena bude především rozsah, kvalita a atraktivita nabídky služeb.
 • Jednou z možných variant nabídky je komplexní nabídka služeb a aktivit na vybraných ucelených územích jezera Milada, kterými jsou: hlavní pláže, tábořiště sever, pláže západ a tábořiště západ. Vybraný zájemce se na základě nájemní smlouvy stane provozovatelem uceleného území, na kterém bude oprávněn sám poskytovat služby, popř. uzavírat podnájemní smlouvy s jednotlivými poskytovateli služeb a aktivit, současně však bude odpovídat za údržbu a čistotu pronajatých pozemků, za zajištění sociálního zázemí pro návštěvníky či dodávky elektrické energie pro ostatní poskytovatele (centrální generátor).
 • Další variantou nabídky je individuální nabídka jednotlivých služeb a aktivit spojená s pronájmem jednotlivých míst k poskytování služeb návštěvníkům, kde bude s případnými vybranými zájemci uzavřen dlouhodobý nebo krátkodobý pronájem jednotlivých částí zájmového území k poskytování jednotlivých služeb a aktivit.
 • Letní sezónou 2017 se pro účely této výzvy rozumí období od soboty 3. 6. 2017 do soboty 30. 9. 2017. V případě zájmu však může nabídka služeb a aktivit toto období přesáhnout.
 • Služba nebo aktivita musí sloužit a být poskytována široké veřejnosti.
 • Na celém území jezera Milada platí Návštěvní řád stanovující podmínky pro vybrané aktivity návštěvníků. Vjezd motorových vozidel na území jezera je omezen dopravními značkami, pro vydání případných povolenek platí Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada (viz www.jezeromilada.cz).
 • V případě komplexní nabídky služeb a aktivit na vybraných ucelených územích jezera Milada se nepředpokládá oplocování prostoru nájmu trvalou, pevnou překážkou a vybírání vstupného.
 • Na území jezera Milada není k dispozici kanalizace ani zdroj elektrické energie a pitné vody. Poskytovatelé služeb a aktivit musí zajistit na vlastní náklady dodržování legislativy v oblasti veřejného zdraví a odpadového hospodářství.
 • Výše nájemného bude stanovena s  přihlédnutím ke skutečné výměře požadovaných ploch k poskytování služeb a aktivit ve výši 5,- Kč/m2/den v pracovní dny a 20,- Kč/m2/den ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
 • Neposkytování dohodnutých služeb a nedodržování smluvních ujednání bude důvodem k uplatnění sankcí stanovených ve smlouvě, případně ukončení smluvního vztahu.
Здесь новые шаблоны для dle