Aktuality

Poskytování služeb 2020

Na základě podaných nabídek na poskytování služeb v lokalitě jezera Milada, které byly v termínu stanoveném Výzvou k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2020 předloženy, byly tyto následně posouzeny ustanovenou komisí, složenou ze zástupců Dobrovolného svazku obcí jezera Milada a zástupců PKÚ, s. p.

Vybráni byli tito poskytovatelé služeb:

p. Václav Kadleček pláž Roudníky 1
Bc. Pavel Vávrovec Trmická pláž 2
Wonderland Studio s.r.o. Hlavní pláž 1
p. Martin Húšťava Hlavní pláž 2
SPORTBOX s.r.o. Hlavní pláž 3 
p. Antonín Mádle Hlavní pláž 4
p. Michal Pretl Hlavní pláž 5
p. Vladimír Růžek Hlavní pláž 6
Kristýna Vlková s.r.o. Hlavní pláž 7
5. květen
Spolek InlineSkating.cz 5. květen

 

Rezervační kalendář pro rok 2020

Zájemci o pořádání akcí na jezeře Milada naleznou na stránkách Palivového kombinátu Ústí s. p. pokyny k rezervaci termínů. Kdo tedy chcete v příštím roce zorganizovat sportovní, kulturní nebo jinou akci v této lokalitě, prosím, přihlaste se podle těchto pokynů. Více zde a zde.

Labutě s kroužkovacím límcem

Na základě sdělení zaměstnance kroužkovací stanice Národního muzea Praha byly v rámci výzkumu, v působnosti celé ČR, vytipované labutě okroužkovány tzv. kroužkovacím límcem s unikátním kódem (viz foto).
Sdělujeme, že se nejedná o nehodu (labuť není zraněna plechovkou, drátem apod.) a prosíme veřejnost, aby v případě, že takovou labuť zahlédne na jezerech Milada či Most nevolala záchranné stanice či městskou policii.