Aktuality

Poskytování služeb 2021

Na základě podaných nabídek na poskytování služeb v lokalitě jezera Milada, které byly v termínu stanoveném Výzvou k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2021 předloženy, byli komisí složenou ze zástupců Dobrovolného svazku obcí jezera Milada a Palivového kombinátu Ústí, s. p. vybráni poskytovatelé služeb.

Vybráni byli tito poskytovatelé služeb:

subjekt pozice
Voices Production s.r.o. 1 - hlavní pláž
Tomáš Pittner 2 - hlavní pláž
Martin Húšťava 3 - hlavní pláž
Fresh & Fun Catering s.r.o. 4 - hlavní pláž
Michal Pretl 5 - hlavní pláž
Vladimír Růžek 6 - hlavní pláž
Kristýna Vlková s.r.o. 7 - hlavní pláž
5. květen
Václav Kadleček 1 - pláž Roudníky
Antonín Mádle 2 - pláž Roudníky
Karel Bělohorský 1 - pláž Trmice
Bc. Pavel Vávrovec 2 - pláž Trmice

Kompletní informace o podmínkách Výzvy včetně mapy s rozmístěním pozic.

Nové odstavné plochy

Odstavování vozidel v prostoru odstavné plochy 5. květen je rozšířeno (viz mapa). Zde bude možné odstavování vozidel v celé sezoně. Povrchy stávající odstavné plochy budou ještě upraveny.
Věříme, že další sezona bude pro lokalitu i veřejnost již komfortní a bude moci být využívána ke spokojenosti všech.
Děkujeme za pochopení