Aktuality

Hodnocení výzev 2017

Výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v letní sezóně 2017.

Dne 21. 3. 2017 mezi 10. a 11. hodinou proběhlo v sídle PKÚ, s. p. 1. kolo hodnocení přihlášených zájemců do zveřejněné výzvy za přítomnosti zástupců PKÚ, s. p. a DSOJM.

  • do výzvy se nepřihlásil žádný uchazeč o poskytování komplexní nabídky služeb a aktivit na vybraných ucelených územích jezera Milada
  • jako poskytovatelé občerstvení se přihlásilo 5 uchazečů (z toho 3 uchazeči žádali nejen o občerstvení, ale také o další služby, a to půjčování či prodej plážového vybavení – lehátek, slunečníků, nafukovacích hraček do vody, plážového oblečení, šlapadel,…)
  • ti, co nedostatečně specifikovali rozsah, dobu pronájmu, umístění stánku a další údaje budou osloveni o doplnění emailem či poštou
  • v následujících dnech proběhne další hodnocení formou osobních rozhovorů s uchazeči, se kterými je třeba osobně řešit jejich doručené nabídky; následně budou podepsány smlouvy s jasnými podmínkami

Ledová plocha na jezeře Milada

V současných mrazivých dnech pokryla hladinu Jezera Milada nesouvislá vrstva ledu. Pracovníci Palivového kombinátu Ústí, s. p. (PKÚ, s. p.) sledují sílu ledu a v současné době nedoporučují na led vstupovat. V okrajových částech dosahuje led tloušťky 13 centimetrů a při zatížení praská. Směrem ke středu se led tenčí a dosahuje maximální tloušťky 5 centimetrů. Současný vývoj nadále PKÚ, s. p. sleduje a v případě změny struktury či síly ledu bude veřejnost informovat na svých webových stránkách.

Naháňka černé zvěře

Oznámení pro veřejnost!
Dne 10.12.2016 (8-16 hod.) a 26.12.2016 (8-16 hod.) bude na území jezera Milada (severní svahy) probíhat naháňka černé zvěře.
Z důvodu bezpečnosti vyzýváme veřejnost k opatrnosti při pohybu v lokalitě.

Uzavírka komunikací

Z důvodu provádění stavebních prací na opravě komunikací, dojde k uzavírce některých komunikací v prostoru jezera Milada. Uzavírky jsou přehledně znázorněny v přiložené mapě.
Termín uzavírky: 45. týden 2016 – duben 2017 (uzavírka může být operativně zkrácena)
Po dobu uzavírky použijte prosím objízdné trasy.

Vývaziště malých plavidel

Informace pro provozovatele či vlastníky malých plavidel.
Dne 1. 11. 2016 začal platit PROVOZNÍ ŘÁD s pravidly pro provozovatele či vlastníky malých plavidel využívající vodní plochy a břehů jezera Milada.
Mimo stanovené vývaziště není dovoleno malá plavidla vyvazovat či kotvit v žádné části jezera Milada. Vyvazovat plavidla v místě k tomu určeném lze
POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE ÚZEMÍ – PALIVOVÉHO KOMBINÁTU ÚSTÍ, S. P. !!!