Aktuality

Spuštění cykloportálu města Ústí nad Labem

S potěšením si dovolujeme oznámit, že byl spuštěn nový cykloportál města Ústí nad Labem. Portál využívá shodné vizuální podoby s hlavní stránkou města Ústí nad Labem. V jednotlivých rozbalovacích menu jsou připraveny informace a odkazy týkající se cyklistické dopravy, cykloturistiky, sportovních aktivit ve městě i jednotlivých akcí. Nechybí samozřejmě ani informace vztahující se k legislativě a bezpečnosti. Mezi aktuality samozřejmě rádi zařadíme jakoukoliv Vaší informaci týkající se cyklistiky nebo cyklistů na Ústecku.
Na cykloportál se lze dostat z banneru umístěném v levém sloupci hlavní stránky magistrátního webu, případně z dopravního portálu.
Přímá cesta je: http://www.usti-nad-labem.cz/cykloportal/

6. ročník Cyklozávodu Jezero Milada

V sobotu 25.5.2013 se konal již šestý ročník cyklistických závodů Jezero Milada, pořádaný Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (kam patří Ústí nad Labem, Chabařovice, Trmice, Řehlovice a Modlany).
Závodů se zúčastnilo okolo 190 závodníků v 17 kategoriích, od nejmenších dětí na odrážedlech ve věku od 2 let, až po zkušené závodníky nebo rodinné týmy. Závod se jel v přírodním terénu v okolí jezera Milada po 5 trasách různé délky a náročnosti, vedoucí z velké části po pozemcích Palivového kombinátu Ústí, kam nemají cyklisté běžně přístup.

Číst dál: 6. ročník Cyklozávodu Jezero Milada

Upozornění pro veřejnost pokyny pro pohyb v areálu jezera Milada

Žádáme návštěvníky, aby dbali pokynů PKÚ s.p. pro pohyb v oblasti, a v areálu se pohybovali pouze po vyznačených cyklostezkách 3009, 3009A a 3009B.
ZÁKAZ VSTUPU POZOR! MONITOROVANÝ PROSTOR ÚZEMÍ VE VÝSTAVBĚ POKUTA AŽ 15.000,- Kč.

Osoba, která neoprávněně vnikne do tohoto prostoru, se dopouští přestupku na úseku ochrany a využití nerostného bohatství podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, za který bude uložena pokuta až do 15.000,- Kč.

Cyklostezka 3009 byla odkloněna

Vzhledem k sesuvům, které následovaly po silných deštích v létě 2010 na jižních svazích u jezera Milada, bylo nutné upravit trasování cyklostezky 3009 (mapa ke stažení - .pdf, 980kB). Nově trasa odbočuje v Roudníkách kolem kostela a na původní se napojuje na Vyklickém svahu.

Aktuální stav cyklostezek v areálu jezera Milada

Dle vyjádření p. Holince je značení cyklotras na území spadající pod správu PKÚ, s. p. již nezakryté, tedy plně funkční. Na základě prověrky provedené dne 28. 8. 2012 můžeme konstatovat, že předmětné cyklotrasy označené jako 3009 a 3009 B jsou sjízdné a přístupné cyklistům.
Pevné překážky v podobě závor, kamenných či zemních valů nejsou vybudovány jakožto zamezení vstupu cyklistům na území PKÚ, s. p., ale jsou vybudovány z důvodu zamezení vjezdu majitelům terénních motorek a čtyřkolek, kteří svým nedisciplinovaným chováním a jízdou mimo vyznačené cesty, způsobují každoročně naší organizaci nemalé škody na rozpracovaných rekultivacích a majetku. Závěrem tedy žádáme všechny cyklisty, kteří budou chtít uvedené cyklotrasy využívat, aby zmíněné pevné překážky respektovali, neodstraňovali a ani jinak nepoškozovali."