Víkend na Miladě 2014Víkend na Miladě 2014

Projížďky terénními vozy

Palivový kombinát Ústí, s. p. si pro návštěvníky Víkendu na Miladě připravil projížďky terénními vozidly Nissan Pathfinder a Toyota Hilux!

Předmětem hlavní činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí, se sídlem v Chlumci, byla v minulosti těžba a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin. V dobývacím prostoru, stanoveném státem, se podnik stal pokračovatelem historie dolování. V roce 1991 usnesením vlády ČR číslo 331 ze dne 11. září 1991 a číslo 444 ze dne 30. října 1991 bylo rozhodnuto o zastavení činnosti státního podniku Palivový kombinát Ústí a současně o následné a postupné revitalizaci celého území dotčeného činností Lomu Chabařovice. Podnik byl zařazen do programu útlumu uhelného, rudného a uranového hornictví. V dubnu r. 1997 skončila veškerá těžba, zpracování a odbyt uhlí.

V současné době Palivový kombinát Ústí, s. p. realizuje komplexní revitalizaci krajiny dotčené těžební činností. Obzvlášť významné jsou rozsáhlé hydrické rekultivace - vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky. Dále zajišťuje zahlazování následků hornické činnosti v oblasti opuštěných důlních děl, likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu na území jižní Moravy, realizuje převod nepotřebného majetku státu, zajišťuje vypořádání majetkoprávních vztahů, restitučních nároků a technickou likvidaci již nepotřebných objektů v souladu s útlumovým programem státního podniku. 

 

Здесь новые шаблоны для dle