Průhlednost vody na jezeře MiladaPrůhlednost vody na jezeře Milada

Průhlednost vody v jezeře Milada měří oddělení životního a pracovního prostředí našeho odštěpného závodu PKÚ od roku 2008. Jedná se o charakteristiku vody, která popisuje pronikání světla do vodního sloupce. Průhlednost je závislá na barvě a zákalu vody a koncentraci fytoplanktonu, nikoli na venkovní teplotě jako takové. Fytoplankton se přirozeně nejlépe rozvíjí během jarních a letních měsíců, protože hlavním energetickým zdrojem pro jeho rozvoj je sluneční záření, tzn.: vyšší teplota způsobuje rozvoj fytoplanktonu a ten způsobuje zhoršenou průhlednost vody; nejedná se tedy o přímou souvislost mezi teplotou a průhledností vody jako takové.

Aktuálně nastala situace vyššího výskytu jednoho druhu centrické rozsivky (Cyclotella ocellata) v jezeře Milada. Tato jednobuněčná řasa se volně vznáší ve vodním sloupci v závislosti na viskozitě vody (pozn.: viskozita klesá s rostoucí teplotou, resp. čím tepleji, tím se přesouvá výše ve vodním sloupci), a protože máme za sebou velice teplé období, řasa se přesunula výše. Rozsivky jsou bioindikátorem kvality vody (hlavně jejího prokysličení), nezpůsobují významné zhoršení kvality vody, ale mají vliv na optický charakter vody.

Vývoj kvality vody ve vodním sloupci včetně průhlednosti prochází v čase změnami v závislosti na změnách klimatických podmínek (např. ročním úhrnu srážek), rostoucím rekreačním využití, vývoji populací makro a mikroorganismů, a v neposlední řadě i na probíhajících klimatických změnách. Jezero Milada je stále velice mladým vodním útvarem a jako takový se v prostředí „ustaluje“. Kvalitu vody pečlivě sledujeme, přičemž výsledky z této činnosti nám přinášejí cenné poznatky a zkušenosti pro budoucí ochranu vody na Miladě, popřípadě na budoucích zatápěných povrchových lomech.

Chlumec, 27. 7. 2023
DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec

Здесь новые шаблоны для dle