O jezeře

Turistická známka jezera Milada

Vážení návštěvníci,
během měsíce ledna 2019 zažádal Dobrovolný svazek obcí jezera Milada o výrobu nové turistické známky, což obnáší projít schválením v radě společnosti Turistické známky s.r.o. a následným hlasováním z řad registrovaných sběratelů známek. Toto hlasování skončilo úspěšně a turistická známka jezera Milada spatřila světlo světa!!!!
Známku seženete v Informačním středisku Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1 Ústí nad Labem.

Jízdní řády

Na hlavní pláž jezera Milada se nejlépe dostanete s Dopravou Ústeckého kraje, a to zelenými autobusy – linka 450, 454, 458 a 801 (zastávka Chabařovice, Hrbovice).

Od 1. května 2021 do 31. října 2021 bude v provozu autobusová linka města Ústí nad Labem, která Vás dopraví k pláži Trmice a také k hlavní pláži jezera Milada.

Pocitová mapa

Fórum Zdravého města Ústí nad Labem – 11. 11. 2015

Na podzimním Fóru Zdravého města Ústí nad Labem dostali občané města příležitost vyjádřit se k situaci v Ústí nad Labem pomocí konceptu mentálních map, konkrétně pocitové mapy. Snahou bylo občanům města nabídnout zajímavý prostředek k identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Tento výstup bude využit jako jeden ze vstupů pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.

 Občané města dostali možnost do mapového podkladu s popisky katastrálních území (bez dalších místních názvů, aby jim nebyla žádná informace podsouvána) vyjádřit 6 pocitů spjatých s konkrétním místem (tady jsem na město hrdý - bíle, sem bych vzal návštěvu - žlutě, tady trávím volný čas - zeleně, tady vidím potenciál - modře, tady je to ošklivé - červeně a tady je to nebezpečné – červeně s křížkem) a případně ji doplnit i o textovou část, kde bylo možné důvody umístnění značek rozepsat. Vůbec největší počet pozitivních značek (včetně těch indikujících potenciál pro rozvoj) bylo umístěno u Jezera Milada. Kromě Milady byla za hlavní zónu s rozvojovým potenciálem identifikována Mariánská skála.

Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz