Projekty

Milada – bezpečně a bez bloudění

Datum zahájení projektu: 19. 2. 2016
Datum ukončení projektu: 17. 2. 2017
Celkové náklady na projekt od Nadace ČEZ: 300 000 Kč (100%)

Z nadačního příspěvku byly pořízeny přístřešky, rozcestníky, kilometrovníky, informační tabule, propagační předměty a organizace slavnostního otevření vyznačených stezek s programem zaměřeným na osvětu v oblasti bezpečnosti a orientace v území jezera Milada.

Došlo ke zlepšení orientace obyvatel regionu využívající oblast jezera Milada pro své volnočasové aktivity a také k usnadnění a urychlení orientace záchranářských složek při případných zásazích na místě.

Milada – jezero pro všechny lidi

Datum zahájení projektu: 2. 9. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
Celkové náklady na projekt od Nadace ČEZ: 100 000 Kč (100 %)

Z nadačního příspěvku bylo pořízeno moderování a ozvučení akce Ukončení sezóny 2015, výroba kulisy s vílou Miladou a výroba kulisy zvířátka, kostým pro vílu Miladu, banner s textem: „Vítáme Vás na jezeře Milada“, drobné odměny pro účastníky soutěží, organizace akce Ukončení sezóny 2015 včetně živé „víly“, výtvarná a literární soutěž pro MŠ, ZŠ a SŠ – organizace a svezení jachtou jako odměnu pro účastníky soutěže a zajištění chemických toalet navíc oproti standardnímu počtu v době konání akce.

Během akcí, které byly díky Nadaci ČEZ podpořeny, se jezero Milada dostalo do podvědomí širší veřejnosti, došlo k zapojení mnoha obyvatel regionu do dění kolem rozvoje potenciálu této oblasti a byla započata tradice volnočasových aktivit.

Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz