Víkend na MiladěVíkend na Miladě

Základní informace

Cyklozávod

Běžecký závod

Děti na hrad

 • Výtvarný/animační koutek se zaměřením na Jezero Milada
  Malování – temperové barvy, vodové barvy, pastelky, papíry – využití surovin z okolí Jezera Milada
 • 4 x soutěžní stanoviště – téma Jezero Milada a orientace v terénu
  • Poznávání fauny/flory Jezera Milada – poznávání živočichů a rostlin z okolí Jezera Milada – fotografie.
  • Určování světových stran – využití přírody a přírodních materiálů pro určování světových stran.
  • Překážková slepecká dráha – opičí/překážková dráha – zdolávání poslepu.
  • Hra na bystrost – Co se změnilo v okolí – použití přírodních materiálů z okolí jezera Milada.
 • Orientační běh
  Jednotlivá stanoviště doprovodného programu budou součástí orientačního běhu, kdy budou mít děti za úkol najít v terénu instrukce pro další postup poschovávané v okolí. Z důvodu bezpečnosti se bude vše odehrávat na prostoru cca. 20 x 20 metrů pro dohled nad soutěžícími dětmi. Jednotlivá kola budou startovat vždy v celou hodinu a děti budou mít na splnění úkolu 45 minut. Před samotným závodem bude možnost v prostorech stanu zjistit nápovědy a informace o jezeře Milada. Ve stanu bude po celou dobu i menší výstava fotografií a informací o Jezeře Milada.
 • Hledání pokladu
  Závěrečný úkol pro soutěžící bude hledání pokladu formou houbiček z PVC rozmístěných v okolí, kdy budeme tyto houbičky vykupovat zpětně za čokoládové mince.

Indiánskou stezkou

 • 2 týpí, 6 účinkujících
 • hudba, tance, divadlo, soutěže
 • stopování - poznávání stop a zvířecích materiálů
 • ošetření raněného (dlahy z přírodních materiálů) a transport (na jednoduchém indiánském smyku)
 • poznávání léčivých i jedovatých bylin (stromů) a jejich použití
 • orientace v přírodě bez kompasu a mapy - určení světových stran
 • rozdělání ohně pomocí křesadla
 • stavba malého týpí

Vodní záchranná služba

 • Břeh
  • 2 figuríny na KPR (kardiopulmonální resuscitaci) - může kdokoli zkoušet
  • vakuová matrace a dlahy - fixace zlomenin končetin a celého těla - někoho zafixujeme
  • drobná ošetření - obvazy, šátky - pro kohokoli
 • Na koukání
  • potápěčská technika - technická a sportovní výbava
  • lezecká technika - pracovní
  • vybavení záchranáře - vesta, helma, neopren
 • Voda
  • výsadek ze člunu s motorem, naložení tonoucího, doprava na místo předání (10min)
  • házecí pomůcky - kruh, podkova, míč, pytlík - ve vyhraženém prostoru pro kohokoli
  • osobní zásah s pomůckou, obrana ve vodě, vynášení z vody + následná KPR (5min)
  • záchrana pomocí surfového plováku + KPR (5 min)
  • poranění páteře ve vodě (10min) - na ukázku dlouhé a neatraktivní
  • pádlování na raftu - pro kohokoli

Projekt „Milada – bezpečně a bez bloudění“

 • Co konkrétně pořídíme z nadačního příspěvku?
  kilometrovníky, rozcestníky, informační tabule, přístřešky - odpočívadla s posezením a jejich instalaci, propagační předměty a organizaci slavnostního otevření vyznačených stezek s programem zaměřeným na osvětu v oblasti bezpečnosti a orientace v území jezera Milada
 • Co se změní, zlepší oproti původnímu stavu?
  obyvatelé regionu využívající oblast jezera Milada pro své volnočasové aktivity se zde budou lépe orientovat, vznikne systém přehledného značení, takže orientace záchranářských složek se usnadní a zrychlí se případný zásah na místě, pro návštěvníky to znamená bezpečnější pohyb kolem jezera a zvýšení komfortu pobytu díky zastřešeným odpočívadlům (ochrana před deštěm a prostydnutím atd.)
 • Komu projekt prospěje?
  obyvatelům Ústeckého regionu, i dalším návštěvníkům, každého věku i různých zájmů, rodinám s dětmi, školám,sportovním, zájmovým a mládežnickým organizacím, složkám integrovaného záchranného systému, veřejnému zdraví
 • Aktuality Palivového kombinátu Ústí nad Labem, s.p. (www.pku.cz)

Informace k dopravě

Здесь новые шаблоны для dle