Oprava komunikací v prostoru jezeraOprava komunikací v prostoru jezera

Od 7. 10. 2015 bude zahájena oprava dalších komunikací v prostoru jezera Milada. Jedná se o obslužnou komunikaci na Východním svahu jezera a páteřní komunikaci na svahu Rabenov. Opravované úseky jsou přehledně znázorněny v přiložených fotomapách.

Po dobu opravy, pravděpodobně nejpozději do 15. 11. 2015, budou obě komunikace uzavřeny pro veškerý provoz!
Použijte prosím ostatní přilehlé komunikace.

Rozsah opravy Východní svahy:

  • oprava poškozených částí komunikace
  • odtěžení stávajících konstrukčních vrstev do hloubky cca 20 cm
  • zřízení nových konstrukčních vrstev z kameniva fr. 0/32
  • zřízení vrchní vrstvy komunikace zaválcováním lomových výsyvek

Rozsah opravy komunikace na svahu Rabenov:

  • přeprofilování podkladu s následným zhutněním
  • pokládka finišerem vrstvy asfaltového recyklátu tl. 5 cm
  • úprava krajnic podél komunikace
  • rozprostření ornice a výsev trávníku v prostoru bývalého zařízení staveniště
Здесь новые шаблоны для dle