Aktuální stav cyklostezek v areálu jezera MiladaAktuální stav cyklostezek v areálu jezera Milada

Dle vyjádření p. Holince je značení cyklotras na území spadající pod správu PKÚ, s. p. již nezakryté, tedy plně funkční. Na základě prověrky provedené dne 28. 8. 2012 můžeme konstatovat, že předmětné cyklotrasy označené jako 3009 a 3009 B jsou sjízdné a přístupné cyklistům.
Pevné překážky v podobě závor, kamenných či zemních valů nejsou vybudovány jakožto zamezení vstupu cyklistům na území PKÚ, s. p., ale jsou vybudovány z důvodu zamezení vjezdu majitelům terénních motorek a čtyřkolek, kteří svým nedisciplinovaným chováním a jízdou mimo vyznačené cesty, způsobují každoročně naší organizaci nemalé škody na rozpracovaných rekultivacích a majetku. Závěrem tedy žádáme všechny cyklisty, kteří budou chtít uvedené cyklotrasy využívat, aby zmíněné pevné překážky respektovali, neodstraňovali a ani jinak nepoškozovali."

Здесь новые шаблоны для dle