Upozornění pro veřejnost pokyny pro pohyb v areálu jezera MiladaUpozornění pro veřejnost pokyny pro pohyb v areálu jezera Milada

Žádáme návštěvníky, aby dbali pokynů PKÚ s.p. pro pohyb v oblasti, a v areálu se pohybovali pouze po vyznačených cyklostezkách 3009, 3009A a 3009B.
ZÁKAZ VSTUPU POZOR! MONITOROVANÝ PROSTOR ÚZEMÍ VE VÝSTAVBĚ POKUTA AŽ 15.000,- Kč.

Osoba, která neoprávněně vnikne do tohoto prostoru, se dopouští přestupku na úseku ochrany a využití nerostného bohatství podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, za který bude uložena pokuta až do 15.000,- Kč.

Здесь новые шаблоны для dle