II. výzva na poskytování služeb 2018II. výzva na poskytování služeb 2018

II. výzva k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018

Palivový kombinát Ústí, státní podnik, který má právo hospodařit s dotčenými pozemky ve vlastnictví státu (dále jen „vyhlašovatel nebo PKÚ, s. p.“), na základě dohody o spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Jezero Milada (DSOJM), si dovoluje tímto vyzvat případné zájemce o poskytování služeb a aktivit návštěvníkům jezera Milada v sezóně 2018 k předložení nabídek za níže uvedených podmínek.

Vyhlášení vítězných nabídek (.pdf, 297kB)

Služby a aktivity:

 • občerstvení – teplé a studené nápoje, teplá a studená jídla, zmrzlina, palačinky, grilované pokrmy, langoše
 • bezmotorové vodní sporty – jachting, windsurfing, paddleboarding, kánoe, šlapadla, veslování, SUP
 • sporty na souši – např. discgolf, pétanque, ruské kuželky, šipky, plážový volejbal, líný tenis, hookbruč, velké člověče nezlob se, velké šachy, Mölkky, workoutové hřiště
 • půjčovna kol + hlídané „parkoviště“ kol a servis
 • půjčovna slunečníků a lehátek + převlékací kabinky
 • stylové přírodní zázemí (zákoutí) pro rodinné pikniky
 • nafukovací atrakce
 • workshopy studentů – sport, přírodověda, pedagogika, umění
 • umělecká sympózia
 • geocaching
 • příměstský tábor, provozování tábořiště, přírodovědné kroužky
 • potápěči, školička plavání
 • paragliding
 • další vhodné sportovní a rekreační aktivity

Předmětem této II. výzvy a jejího hodnocení není nabídka organizování hromadných společenských, hudebních a sportovních akcí. Povolení těchto akcí musí být předmětem samostatné písemné žádosti, v rámci níž budou stanoveny konkrétní podmínky souhlasu k jejímu uspořádání.

Základní podmínky nabídky

 • K nabídce služeb a provozování aktivit je vyhrazena volná pozice č. 5 na hlavní pláži, 2 pozice na pláži západ (Roudníky) a 2 pozice na pláži východ (Trmice) viz přiložené mapky. Minimální plocha určená k pronájmu u každé pozice je 10 m2. V případě záboru větší, než minimální plochy, bude pronajata skutečná plocha nezbytná pro komplexní zajištění navrhované nabídky služeb a provozování aktivit tj. zejména k umístění stánku, vč. případného venkovního posezení, odstavení obslužných vozidel, a dále plochy k umístění zapůjčovaného sportovního náčiní. Zájemce je povinen ve své nabídce uvést předpokládaný požadovaný rozsah potřebné plochy k pronájmu a popř. i uvést číslo jím preferované pozice (pozic), o kterou se uchází!
 • Písemné nabídky s výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému úřadu prokazujícím, že subjekt může danou službu provozovat, musí být doručeny na adresu: Palivový kombinát Ústí, s. p., Hrbovická 2, 403 39 Chlumec; elektronicky na Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, do datové schránky ID DS: bneuin8, nejpozději v termínu do 3. 6. 2018 23:59h (na pozdější nabídky nebude brán zřetel). Nabídky budou následně vyhodnoceny stanovenou komisí složenou ze zástupců PKÚ, s. p., a DSOJM a výsledky budou zveřejněny na webových stránkách www.pku.czawww.jezeromilada.cz. Hodnocena bude kvalita předložené nabídky, tj. především navrhovaný rozsah, kvalita a atraktivita nabízených služeb, popř. doplňkových služeb a dalších doprovodných akcí, a rovněž i navrhovaná doba poskytování služeb (po celou dobu sezony, jen o víkendech, pevná otevírací doba apod.). Pořádání doprovodných akcí nad rámec sjednaný v nájemní smlouvě podléhá samostatnému souhlasu vyhlašovatele. V případě více zájemců o totožnou pozici bude na předmětnou pozici vybrán ten zájemce, jehož nabídka bude vyhodnocena z hlediska rozsahu, kvality, atraktivity nabízených služeb a splnění podmínek jako výhodnější. Ostatním neúspěšným zájemcům o totožnou pozici vyhlašovatel může nabídnout jinou vhodnou neobsazenou pozici.
 • Vyhlašovatel si vyhrazuje právo předložené nabídky odmítnout, popř. celé řízení ve věci této II. výzvy k podání nabídek na poskytování služeb v zájmovém území jezera Milada v sezóně 2018 zrušit, přičemž výslovně upozorňuje, že nebude zodpovídat za jakoukoliv případnou škodu, která tímto postupem jednotlivým zájemcům vznikne, nebo ušlý zisk.
 • Služba nebo aktivita musí sloužit a být poskytována široké veřejnosti.
 • Na celém území jezera Milada platí Návštěvní řád stanovující podmínky pro vybrané aktivity návštěvníků a Provozní řád pro provozovatele malých plavidel. Vjezd motorových vozidel na území jezera je omezen dopravními značkami, pro vydání případných povolenek platí Pravidla pro vydávání povolenek k vjezdu na území jezera Milada (viz www.pku.cz, www.jezeromilada.cz).
 • V případě komplexní nabídky služeb a aktivit na vybraných pozicích je vyloučena možnost oplocování či jiné vymezování prostoru nájmu jakoukoli technickou překážkou a vybírání vstupného.
 • Na území jezera Milada není k dispozici kanalizace ani zdroj elektrické energie a pitné vody. Poskytovatelé služeb a aktivit musí zajistit na vlastní náklady dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti hygieny, veřejného zdraví a odpadového hospodářství.
 • Nájemné je stanoveno ve výši 5,- Kč/m2/den v pracovní dny a 20,- Kč/m2/den ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
 • Neposkytování dohodnutých služeb a nedodržování smluvních ujednání bude důvodem k uplatnění sankcí stanovených ve smlouvě, případně ukončení smluvního vztahu.

Здесь новые шаблоны для dle