Pocitová mapaPocitová mapa

Fórum Zdravého města Ústí nad Labem – 11. 11. 2015

Na podzimním Fóru Zdravého města Ústí nad Labem dostali občané města příležitost vyjádřit se k situaci v Ústí nad Labem pomocí konceptu mentálních map, konkrétně pocitové mapy. Snahou bylo občanům města nabídnout zajímavý prostředek k identifikaci problémů a příležitostí spojených s konkrétním prostorem. Tento výstup bude využit jako jeden ze vstupů pro implementaci Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020.

 Občané města dostali možnost do mapového podkladu s popisky katastrálních území (bez dalších místních názvů, aby jim nebyla žádná informace podsouvána) vyjádřit 6 pocitů spjatých s konkrétním místem (tady jsem na město hrdý - bíle, sem bych vzal návštěvu - žlutě, tady trávím volný čas - zeleně, tady vidím potenciál - modře, tady je to ošklivé - červeně a tady je to nebezpečné – červeně s křížkem) a případně ji doplnit i o textovou část, kde bylo možné důvody umístnění značek rozepsat. Vůbec největší počet pozitivních značek (včetně těch indikujících potenciál pro rozvoj) bylo umístěno u Jezera Milada. Kromě Milady byla za hlavní zónu s rozvojovým potenciálem identifikována Mariánská skála.

Здесь новые шаблоны для dle
Severozápad
www.europa.eu Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj www.nuts2severozapad.cz